Zakládání a údržba okrasných záhonů

Pro zvolení typu okrasného záhonu je nezbytné domluvit se na Vašich požadavcích, a to především na Vašich konkrétních představách: velikosti a tvaru záhonů a jejich náročnosti na údržbu, na preferenci rostlin. Přihlédnout se však musí vždy k typu rostliny (jejích požadavcích na světlo, půdu a venkovní teplotu) a umístění záhonu, druhu půdy.

Podle typu půdy se provádí modifikace podloží, případná pokládka netkané textilie před pokládkou mulčovací kůry. Netkaná textilie se pokládá proto, aby se zamezilo růstu plevelů v záhonu a snížila se tím pracnost údržby záhonů.


Pokládání mulčovací kůry

Pokládání mulčovací kůry se provádí ve vrstvě minimálně cca 5cm na výšku. Mulčovací kůra se doplňuje podle potřeby, po určité době totiž dochází k jejímu rozkladu a sesychání. Je možné zvolit různé zabarvení, nebo místo kůry zvolit do záhonu jiný materiál, například kačírek nebo oblázky.


Úprava záhonů

Individuálně lze upravit strukturu půdního podloží, změnit terén, tvar i typ okrasného záhonu. Půda se dá částečně upravit pro vhodnější růst rostliny, například drenážemi, změnou PH půdy, také zlehčením půdy. Terén lze obměnit podle Vašich požadavků, provádím ručně nebo mechanizací. Po vzájemné konzultaci ohledně Vašich přání k typům rostlin se domluvíme, které konkrétní jsou vhodné na danou plochu. Je možné založit i skalky, položit šlapáky, provést výsadbu vhodných okrasných i ovocných keřů, případně stromů.