Kácení stromů

a) Kácení vzrostlých dřevin ve výšce od 130cm při obvodu 80cm

Nově od 1. listopadu 2014 je dle vyhlášky č.222/2014 Sb. pro kácení těchto stromů zapotřebí mít povolení. Stromy se musí kácet bezpečně a ve směru, ve kterém chcete, aby spadly. Kácení se provádí v době vegetační klidu – od prvního října do třicátého března.

O povolení pokácet neovocné dřeviny je nutné žádat u orgánu ochrany přírody (obecní či městský úřad), a to pro pokácení stromů s obvodem kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů. Správní úkon je bez poplatků. Většinou ve lhůtě 30 dnů bude pak mít orgán ochrany přírody povinnost rozhodnout. Povolení bude nutné tedy žádat pouze pro vzrostlé neovocné dřeviny.

Podle obtížnosti pokácení stromu (vzrůstu, rozvětvení, i jeho umístění) se zvolí vhodné kácení stromů. Řez je možné provádět ze země, ze žebříku, lezením a s pomocí profesionální mechanizace (například plošiny).

b) Kácení ovocných dřevin

U ovocných dřevin nově není potřeba mít povolení, a to i u ovocných stromů u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích. Vyhláška reguluje problematickou definici zahrady, která se nově řídí katastrem nemovitostí, a dává tak možnost kácet ovocné dřeviny ve všech zahradách v obci, včetně většiny nádvoří, náměstí či parků, a to zcela bez povolení. Stejně jako u vzrostlých dřevin se vychází ze situace stromů, jejich velikosti a jejich košatosti.